Reportáž o tom, jak vznikal Astrofocus DJ Měsíc

 

 

 
 

 

Práce číslo 9

„Nejdříve jsem zpracoval horoskop, a pak začal tvořit. Astrofocus jsem pojal jako vyléčení toho, co jsem v horoskopu našel a zvolil jako důležité. Pracoval jsem hodně pocitově a snad intuitivně. Z tvoření jsem měl radost a z Astrofocusu mám dobrý pocit. Pracoval jsem v Gimpu.“

(Autor doposud tvořil Astrofocusy lepením tradičních koláží, a na tomto díle si poprvé vyzkoušel počítačovou grafiku).

PS: První soubor je o tvoření a druhý je její zpracovaný horoskop


 

Úvod k Astrofocusu®

Snažil jsem se, aby Astrofocus byl pestrý a různorodý (AS v Blížencích) a také nevšední a nadčasový (silný Vodnář) a zároveň duchovní (plný 9. dům) a dokonalý (ona je dokonalost sama – alespoň se tak navenek projevuje).

Věděl jsem, že pozadí bude jiné, a pro pyramidy a Sfingu jsem se rozhodl, když  jsem studoval Pluto ve Střelci v 6. domě, jako hledání podstaty života a konjunkci Neptuna a Urana v Kozorohu v 8. domě, jako vnesení praktického duchovna do nové společnosti – vše skrze studium dávných civilizací. Důvodem je také postavení Slunce a zejména její bystrý intelekt a silná osobnost, což by se mělo změnit v hlubokou moudrost a až z toho pramenící síla – Sfinga. Navíc plný 9. dům značí zájem o daleké cesty,  vysoké vědění a duchovno.

Moře a Luna v úplňku v pozadí prolíná celý obraz i jí samotnou proto, aby Yuka dokázala vnímat své pocity i pocity ostatních, vyjadřovat je a naslouchat jim. A byla schopna vcítit se do druhých (úkol Luny ve Vodnáři, minimum zastoupení vodního živlu a silná osobnost s převažující racionální myslí - silný Vodnář, zaměřená ven – většina planet v horní polovině horoskopu). Konjunkci Luny a Slunce znázorňuje právě Sfinga a Luna v úplňku. Luna a moře má také za úkol dát schopnost vycítit tu správnou míru, kdy pak skrze Slunce a Marse jedná.

Mayský kalendář v pravém spodním rohu vyjadřuje léčení Rahu ve Štíru v 5. domě – hledání podstaty a transformace skrze tvoření, s kvadraturou na Slunce a Lunu – kam se jí nebude chtít směřovat a ani rodiče ji nebudou podporovat, s trigonem na Saturna – což ji přinese na cestu důležitý řád i přílišné obavy a překážky a Pluta v 6. domě – transformující práce, s kvadraturou na Marse, IC a MC – přílišná dominance (ovládání) s opozicí na černou Lunu – minimum zábran.
Mayský kalendář vyjadřuje hlubokou tvořivost s vědomím rovnosti života a smrti (stále se opakující cykly a periody). A nakonec i vědomí, že z tohoto koloběhu lze vystoupit.  Symbolizuje i Merkura ve Vodnáři v 9. domě – její geniální mysl a jako hluboké pochopení matematických a přírodních zákonů přínosem pro společnost.

Důležitost smrti vyjadřuje právě dostatečně velký anch, který má léčit černou Lunu a usměrňovat Yučinu silnou osobnost právě stálým vědomím,  že vše je pomíjivé.  Anch má také zajistit schopnost koncentrace a léčení druhých.

Děti, které  se drží za ruce a jdou k pyramidě po hladině moře, symbolizují její touhu po partnerovi, se kterým by realizovala citové naplnění a vyšší smysl (Venuše ve Střelci v 7.domě).

Astrofocus ovlivnil celý  horoskop, který jsem zpracovával ze svých oblíbených knih a zkušeností či znalostí. Do Astrofocusu jsem se snažil vnést, pro Yuku, tak důležitou pokoru a schopnost poradit si se svými pocity stejně jako s pocity druhých – tolik důležité pro harmonické vztahy

Horoskop:
Yuka - 31.1. 1995; Tokyo 13.08 hod.
1. Převládající živel Vzduch a Oheň (nejméně Vody, pak Země).
2. Převládající typ energie pevná a proměnlivá.
3. Zaměření do vnějšího světa (většina planet v horní polovině – dle AS a DS).
4. Rozhodování se na základě druhých (většina planet v pravé polovině – dle IC a MC).
5. Uskupení planet ve tvaru Vědra (učitelé, umělci – ovlivňují ostatní)
6. Vůdčí planeta Mars (na IC a ucho vědra) – dívka činu.
7. Nejvíce zaplněný 9. dům (hledání smyslu, daleké cesty, vyšší studium, náboženství, filosofie, dobrodružství, příroda)

 


Směs  živlů Oheň/Vzduch přeměňuje myšlenku v čin (vize s logikou). Srdečný, objektivní, inteligentní, zábavný, nápaditý, idealistický, má schopnost věci rozhýbat. Neklid, nezaměřenost na jeden cíl, nerealistické podniky.

 

Ascendent v Blížencích – radostný duch. Komunikativní, flexibilní, proměnlivá, zvědavá, smysl pro lumpárny – milý skřítek (Petr Pan). Neposednost, nesnáší omezení, nevydrží dlouho u jedné činnosti. Potřebuje neustálou změnu, pestrost. Klíčové slovo Proměnlivost.

 

Slunce ve Vodnáři, individualistická, přátelská, nekonvenční, jedinečná - výstřední, roztěkaná, cení si svobody. Neobvyklí přátelé, projekty, zvířata. Létání? Cílem je experimentovat se vším zavedeným, překračovat lidmi vytvořené hranice. Prožívat nové a neobvyklé.

Hledá svobodu pro sebe a pro ostatní rozvíjením smyslu pro to, o čem je život na této planetě. Cílem je prožít a projevit své city, aniž  by měla emocionální předsudky a na někom příliš lpěla. Týmová práce – občerstvení mas.

Slunce v 9. domě. Zájem o ideje, vzdělání, filosofii, církev, daleké země. Vyvinuta intuitivní mysl.

Slunce sextil Jupiter. Síla vůle pomáhá v duchovním růstu. Přehnaný pocit vlastní důležitosti. Velké očekávání rodičů, které je lépe přijmout. Potíže s přijetím sebe sama, takového jaké opravdu je. Příliš se zavazuje, pak nemůže všechny sliby splnit. Pýcha na uniformu (školu) – inteligenci.

Slunce, Luna Kvadratura Rahu a Ketu. Matka i otec nepodporují její duchovní cestu. Inteligence – racionální mysl a roztěkanost jsou překážkou pro její duchovní cestu.

 

Luna ve Vodnáři. Potřebuje jedinečnost, objektivitu, nestrannost, nepředpojatost, upřímnost, vzpouru, znalosti, přátelství. Cítí, že ji mají rádi, když oceňují její intelekt, uznávají její jedinečnost, respektují její nekonvenčnost, jednají s ní jako s mimořádnou osobou. Cítí se dobře v prostředí, kde může být neobvyklá, jak chce, kde nekritizují její záliby a všichni jsou přátelští. Cestování vzduchem – pták? Z knihy Racek?

Měsíc je s Vodnářem ve sporu, jeho přirozená citovost je omezována intelektuální povahou a citovou indiferentností Vodnáře. Měsíc tíhne k minulosti a všemu známému, Vodnáře přitahuje všechno nové a neobvyklé, dokonce bizarní.

Cílem je dosáhnout vědomí, že je v pořádku být emocionální bytostí. Být si vědoma svých pocitů a přirozených instinktů. Důležité je přátelství s partnerem a schopnost sdílet a rozebírat názory a pocity na intelektuální úrovni. Potřebuje duševní stimulaci a silný mentální a intuitivní svazek s matkou. Také potřebuje nezávislost.

Luna v 9. domě. Citový vztah k církvi, filosofii, k dalekým cestám a zemím, hlubokým vědomostem. Světový názor v závislosti na citech.

Konjunkce Slunce a Luna. Jednota vědomé a podvědomé složky osobnosti. Vyvážená mužská a ženská část.

Luna sextil Jupiter. Jupiter je zdrojem optimismu. Velké naděje v sebe i v ostatní. Nestřídmost (zejména při jídle). Naděje promítá do budoucnosti. Syndrom: chci to teď. Těžké být spokojený v přítomném okamžiku.

Luna trigon AS. Druzí pozitivně vnímají její jedinečnost, intelekt, nestrannost, nepředpojatost, upřímnost, znalosti, přátelství. Pomáhají jí vyjádřit pocity. 

 

Merkur ve Vodnáři. Komunikace je přátelská a přímá, myšlení může být neústupné a vzpurné. Vyniká v přírodních vědách a matematice. Originální, novátorská a geniální mysl. Emocionální projevy ji vyvádějí z duševní rovnováhy. Uvědomění, že veškeré myšlení napodobuje univerzální mysl a že rozum je tohoto produktem. Schopnost humanitářství, přehlíží však realitu jednotlivců. Fascinace komunikací prostřednictvím elektronických přístrojů.

Její mysl pracuje originálně, intuitivně, neosobně, brilantně, rigidně, nezávisle, soustředěně. Učí se, když jí upoutává neobvyklost tématu, když může hledat experimentální přístup. Komunikuje pohotově, logicky, inteligentně, verbálně dynamicky, chladně, nestranně a přesně.

Merkur je ve Vodnáři povýšen a přináší pronikavou intuici vševědoucí univerzální mysli, skrze náhlé záblesky hlubokého pochopení.

Merkur v 11. domě. Velký zájem o výměnu myšlenek s přáteli, společností. Vyhledávání intelektuálních spolků. Originální myšlení. Přístupnost všemu novému. Nejzajímavější oblast života.

Konjunkce Luna a Merkur. To, jak se cítí, ovlivňuje její myšlení a komunikaci. Schopnost vyjádřit své pocity. Minulost a podvědomí ovlivňuje myšlení a komunikaci.

Merkur sextil Jupiter. Jupiter pomáhá zpracovávat informace. Pomáhá spojovat širší představy. Jistota a spokojenost se svými duševními a komunikačními schopnostmi. Snaha chápat a získávat vědomosti.

Merkur trigon As. Druzí mě vnímají jako inteligentního, dobře komunikujícího člověka.

 

Venuše ve Střelci. Lásku projevuje radostí a šlechetností, druhé osobě dává prostor a volnost. Sdílí s ní dobrodružství, moudrost lásky, podněcuje ke smíchu. Zalíbení nachází v odvážném, učeném, exotickém, v aktivitách pod širým nebem. Chce svobodu, dobrodružství, cestovat, smysl, duchovní růst. Cítí se být milována, když se může smát a cítit se svobodná.

Venuše v 7. domě. Partnerský vztah je velmi významný. Společenská přizpůsobivost. Brzy vyhledává partnera. Dobří psychologové.

Venuše trigon Mars. Úspěšně dosahuje svých tužeb. Harmonie ve vztazích s opačným pohlavím.

Venuše kvadratura Chiron. Její vztahy ji upozorňují (otevírají) na „zranění“ z minulosti.

 

Mars ve Lvu. Jednání je dramatické, výrazná gestikulace a výstřední postoj. Úžasná vitalita spojená s vytrvalostí. Výjimečná síla vůle a přirozená autorita. Hrdý a přirozený vůdce. Má ráda individuální sporty. Potřebuje chválu, která hory přenáší. Nadšení, osobní magnetismus i povýšený postoj a arogance. Rozzlobí se prudce a důrazně. Libido má vášnivé, romantické, okázalé a hravé. Ráda, když ji vidí zářit a excelovat. Potřeba obdivu. Přirozený vůdce.

Mars ve 3. domě. Aktivní až agresivní intelekt. Kousavost, ironické poznámky, hádavost. Přímost v řeči.

Mars kvadratura Pluto. Prudkost a síla v dosahování cílů. Užití síly namísto opatrného plánování. Diktátoři.

 

Jupiter ve Střelci. Růst skrze hledání, studium (filozofie, náboženství), cestování, rozšiřování svých obzor. Existuje něco, co vše prochází a spojuje dohromady – radost z objevování tohoto vlákna.

Jupiter v 6. domě. Aktivní zájem o práci a konstruktivní věci. Praktičtí. Pozornost fyzické kondici, zdraví, stravě, sebezdokonalení. Ruční činnosti. Práce spojena se službou, přírodním léčením.

Jupiter kvadratura Saturn. Jupiter je držen v mezích (přejídání). Podvědomě (skrytě) působící autorita negativně působí na osobní růst - zdokonalování. Balanc mezi konzervatismem a liberalismem. Optimismem a opatrností. Obchodování.

 

Saturn v Rybách. Své největší lekce se učí cvičením tvořivosti. Podvolením se vyššímu principu a projevováním lásky. Největší strach má z toho, že nebude znát správnou cestu. Změnu, kterou nejvíce potřebuje, je osvobodit se od pocitů viny.

Zkoušena v přijímání. Hluboké porozumění a vnitřní vážnost. Nutnost zároveň rozpouštět zábrany a stabilizovat citlivá místa. Možná, že citlivá místa maskuje, jako by to byla nějaká podivnost, která s ní nemá zhola nic společného, až po to, že se dovede povznést nad pochybnosti a obavy a vnímat je jako pouhé iluze.

Úkol dosáhnout rovnováhy mezi potřebou nedbat požadavků života a potřebou být celý  žhavý do bezpodmínečného přebírání problémů jiných lidí. Třeba si dopřát pravidelný klid a samotu, a pak dosáhnout hloubky pomocí meditace, tvůrčí inspirace, psychoanalýzy nebo jinou formou (výsledkem je velké uvolnění a osvícení, pro vás i pro ostatní)

Důležité je své objevy nabídnout ostatním a obrátit svou pozornost k vnějšímu světu, stejně jako k vnitřnímu. Vrozená schopnost pomoci ostatním objevit, prozkoumat a dostat se z jejich vlastních vírů. Jít do hlubin, aby objevila ztracené, anebo aby uvolnila hlodavou bolest z minulosti.

Saturn sextil a trigon na Ketu a Rahu. Vnitřní pohled do sebe sama, řád a disciplína, podvědomá autorita v kariéře pomáhá na duchovní cestě.

Saturn v 10. domě. Silné postavení - orientace na kariéru. Podstatné je dosažení významného místa. Organizační a manažerské schopnosti. Nerada riskuje.

 

Uran v Kozorohu. Praktická a realistická generace, která bude zpochybňovat zavedené autority, a tudíž mezi nimi bude vznikat napětí. Nový světový řád. Reformace obchodní a vládní praxe. Úkolem je vytvořit rovnováhu mezi udržováním starých osvědčených norem a mezi zaváděním nových rozvratných. Budovat instituce na lidštějších základech – psychologii.

Uran v 8. domě. Zájem o záhadné a mystické věci v životě. Okultismus, telepatie, jasnozřivost. Vhled do vnitřních procesů, dějů, struktury. Znalost podmínek a času smrti pomocí intuice.

Uran konjunkce Neptun. Nový světový řád se slívá s praktickým duchovnem.

 

Neptun v Kozorohu. Projevení Neptunovy energie praktickým způsobem. Úkolem je začlenit duchovní hodnoty do praktické reality. Dát opět dohromady to, co bylo od sebe odtrženo, vnést řád do chaosu a ukáznit duchovní impulsy.

Neptun v 8. domě. Sklon k mystice, záhadám, neobvyklostem. Telepatické a jasnozřivé schopnosti.

Uran a Neptun trigon Chiron. Léčitel, jenž využívá vnitřního vhledu a intuice.

 

Pluto ve Střelci. Spojování podstaty všech náboženství a odchod falešných a negativních.  Zrod světového náboženství. Kombinace vědy a mysticismu. Pochopení významu starých kultur:  Mayové, Starý Egypt a pyramidy. Poznání toho, co skutečně určuje náš osud (Slunce).

Pluto v 6. domě. Neobvyklé metody v práci. Práce, která regeneruje a přeměňuje. Práce v tajnosti a ústraní. Přílišná dominance v práci.

Pluto opozice na Černou lunu. Žádné zábrany. Slepá dominance.

Pluto kvadratura na IC a MC. Tendence ovládat a měnit (minimum zábran) poškozují kariéru i domov.

 

Rahu a Ketu. Duchovní cesta – transformace skrze tvoření, hledání podstaty smyslu.

 

MC a IC. Světská cesta - práce ve společenských skupinách – pro společnost. Vedení lidí. Bojuje za ideály a změnu dosavadního stavu.

Yuka je velmi schopná a silná osobnost s bystrým intelektem, vynikajícím vyjadřováním a schopností jít si za svým cílem. Má také schopnost vnitřního vhledu do dějů a procesů. Někdy jde však cestou přes mrtvoly a dělá si nepřátele. Potíž je v přílišné pýše a v neschopnosti vcítit se do druhých, do sebe sama a své city vyjádřit, proto hledá citové naplnění a lásku. Yuka má sklony k duchovnímu hledání ve společnosti lidí. Důležitá je pro Yuku schopnost koncentrace a dívat se do svého nitra.

 

Poté, co čtyři ženy vousatému surferovi osvětlily hlubiny duše patnáctileté dívky, začala dlouhá práce, která... Ale na co slova, když vše můžete vidět v jediném okamžiku, pokud kliknete sem:

Pokud ještě skrze anketu pomůžete zodpovědět  otázku vyhlášenou v úvodu této reportáže budu moc rád.


 

   

 

Zpět na hlavní stranu reportáže >>