Fuck You All


 

„Moc vlády, vliv společnosti, manipulace systému do samoty hor nedosáhne. Jen v horách nalezneš skutečnou svobodu.“ (Zenový mnich Dógen v Sútře hor a řek)

Čas života, obzvláště jeho dobré období, kdy jsme zdraví, silní a bez závazků, je krátký. Volného času i energie s léty ubývá... Jak nejlépe naložit se svým životem není otázkou filozofickou, jejíž možná zodpovězení nalezněte v tisíci knihách. Jedná se o otázku akutní. Odpověď spěchá tak jako umělé dýchání zachraňovaného „poloutopence“. 
Přestože nikdo nezná odpověď na otázku, jak nejlépe naložit se svým životem, tváří se všichni, jakože právě jejich hlava má patent na odpověď.
Věk, uniforma, dres, velikost baráku, krása sexuálních partnerů, typ auta, počet let strávených pasivním posloucháním akademiků, vyznání, barva pleti, pohlavní orgán, výška, hubenost, barva vlasů a očí, místo dovolené, to jsou některé z kritérií, která určují, jestli je odpověď na to, jak nejlépe naložit se svým životem, ostatními uznána jako axiom a nebo jako lež.

„Jednou budu učit jógu, ale nejdřív musím našetřit 10 milionů dolarů. U nás v USA tě bez této sumy nikdo nebude poslouchat. (Má tantrická studentka z prudérní jižanské rodiny)

V principu má pravdu, navíc je to silný Everesťák se skvěle rozjetou kariérou a lze předpokládat, že jednou našetří hodně peněz. Ovšem kdybychom odhadli budoucnost jejího života, na 90% se naplnění svých osobních, nezávislých snů nikdy nedočká. Leda že by jednoho dne bouchla do stolu, svlékla manažerský kostýmek s logem Everestu a oblíkaje si vytahanou mikinu s ošuntělým potiskem druhé nejvyšší hory světa K2  řekla lidem kolem:

„Já vám na to tady pěkně seru a jdu si dělat něco, po čem je vám úplné hovno.“

Něž to uděláte taky, přečtěte si celé putování K2. Pomůže vám k vytyčení správné výstupové trasy od základního tábora Fuck You All až po vrcholové snímky s vaším skutečným, nikoliv společností vštěpeným, snem.
Nadchla mě možnost změnit nejtragičtější moment života v nejúžasnější věc na světě. A tak okamžik smrti pádem nahradil zázrak létajícího člověka. Dean Potter (dle National Geographic Dobrodruh roku 2009)

 

 

 

         
     

Jak se taková proměna dělá? Jak proměnit největší slabiny (Jidášoviny pyramidy K2), největší  obavy (Srabařiny pyramidy K2 ) v nejúžasnější věci života?

Zakladatel Aikidó, Ósensei, učil: V aikidó nikdy nejdete proti útočníkově síle.“

V představě si útočníka proměňte v to, co váš život nejvíce sužuje. Nuda, peníze, šéf, sok v lásce, zaměstnání, slabá vůle, dluhy, může to být cokoliv; taky nepřátelské životní situace, lidé a nebo naše vnitřní selhání - slabiny.


   V TUTO CHVÍLI ÚTOČNÍK, JEŽ MŮJ ŽIVOT NEJVÍCE SUŽUJE JE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Představte si, jak čelíte tomuto vámi vybranému útočníkovi dle zásady:

V aikidó nikdy nejdete proti útočníkově síle.“

A hned si k tomu přibalte další zásadu, kterou učil zakladatel aikidó, Ósensei:

„Nejdůležitější je vyhnout se zásahu, tím získáte vliv nad silou (energií ki) útočníkova úderu. Soupeř se pak stane součástí rytmu vašich pohybů, a pokud útočníkův úder v tomto okamžiku podpoříte vaším „požďuchnutím“ ve směru soupeřova úderu, budete nejsilnější a nejúspěšnější, protože ke své síle si připočtete sílu jeho.“

 
         V rytmu aikido to udělal i létající dobrodruh Dean Potter. Nesnažil se zabránit pádu, naopak pád podpořil a prodloužil. Akorát přitom energii pádu dal svůj směr a díky padáku se během dopadu na zem vyhnul smrtícímu úderu pádu.
Jak to účinkuje na vašeho mentálního útočníka, jenž sužuje váš život? Někomu cvičení funguje hned, jiným aplikace tohoto přístupu trvá; pokud patříte mezi ně, neřešte to, jen si během výstupu na svou K2 z času na čas toto mentální cvičení zopakujte.


          Raději špatně podle sebe, než dobře podle druhých.

Brzy jsem zjistil, že toto motto není originál, nýbrž, že jej tisíce let následují zvláštní lidé, kteří namísto slávy Everestu volí nebezpečí opuštěných zón K2.

Jestli chceš být slavný, musíš něco dělat tak blbě, že tak blbě to na světě nikdo neudělá! Ne tak pěkně, krásně vypiplaný, to nikoho nezajímá.“ (Světově úspěšný fotograf Miroslav Tichý)


   

 

Pokud se vydáte k vrcholu osobní K2, pak se odlišíte od davu. Stanete se individualitou. Dobrou, špatnou, to je v této chvíli, na počátku výstupu, jedno. Hlavní je, že přestanete být davem ženoucím se za davovými sny předepsanými skrze módní vlny společností.

„Necesta je má cesta. Jediným limitem je nemít žádné limity. Mám styl, který nelze zařadit. Vlastně jsem bez stylu, protože právě to mi umožňuje čerpat ze všech stylů světa to nejlepší a zároveň zůstat nespoutaný, svobodný. Ne-styl osvobozuje od podřizování se stylu druhých, čímž otvírá vašemu stylu možnost pramenit přímo z podstaty vaší osobnosti. Díky tomu, zůstáváte sami sebou.  Ano, vždyť to říkám, svobodný jsem jen díky tomu že Ne-styl je můj styl." (Řekl Bruce Lee, legenda kung fu o svém stylu-ne-stylu Jeet kune do)

Pokud se vydáte k vrcholu osobní K2, pokud vystoupíte ze vzorů a stylů předkládaných, vnucovaných lidmi z davu pak se stanete Samurajem ducha, zjistíte, že vysvobození se z davu není povoleno, že vás nikdo nepodpoří a že co si na osobní K2 nevybojujete, to nebude. Toto je obrovský rozdíl mezi K2 a Everestem.
Brzy poté, co studený závan smrti zboural v mém nitru všechny pomníky společnosti, rozhodl se ponechat mě prozatím živého. Po klinické, a především sociální, smrti na troskách všech minulých jistot, na konci života, slíbil jsem si každodenní oslavu existence. Existenci, jež vystřídala život, jsem dal slib, že selžu-li na své pouti, spáchám raději harakiri, než abych se vrátil do života přes kopírák davu.
Pochopit svůj styl , ne-styl, nemůžete sbíráním cizích, tedy umělých, vzorů a jejich znalostí. Svůj styl ovládnete pouze pochopením příčiny jeho nepochopení. Bruce Lee (Bruce Li)


 Roky putování existencí běžely a když od intenzivních odpovědí na Tři otázky, tedy od přijetí životního motta:


          Raději špatně podle sebe, než dobře podle druhých.Uplynulo sedm let, ocitl jsem se pod největší výzvou Spiritual Trekkingu. Stál jsem v základním táboře osobní K2. Mé nadšení střídaly obavy. Nezvítězily a já opustil vše a všechny bez příslibů, bez jistot, že za to něco získám. Jediným motorem byla touha po naplnění bláznivého snu. A to se zázračně podařilo.
Po zdolání mé osobní K2 se svět i život proměnily. Ten pocit bych přál každému, takže pokud se na svou osobní K2 chystáte, přibalte si tyto tři karabiny, velmi zvyšují šance na úspěšný výstup:         
     

Karabina 1. Něžné opovržení všemi vzory společnosti

Obzvláště důležité je něžné opovržení tzv. Králem našeho nitra (viz pyramida K2), což je osoba, která nás okřikuje, navádí, řídí, kárá či trestá, i když není v naší přítomnosti. Dělá to totiž zevnitř, kam se před lety otiskla z konkrétní fyzické osoby. Často se vydává za náš vnitřní hlas. Ať už se ve vás coby Král nitra otiskl učitel, otec, bratr, babička, kdokoli, ozývá se ve chvílích, kdy to nejméně čekáme, nejméně potřebujeme, což je pro náročný výstup na osobní K2 nebezpečné, a je potřeba zajistit, aby se to nestalo.


   KTEROU AUTORITOU SE UVNITŘ ŘÍDÍŠ, I KDYŽ NEMUSÍŠ? KDO JE KRÁL TVÉHO NITRA? . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  
     
Karabina 2. Obklopení se krásnými podivíny.

Nemusí to být hned a neustále, ale je dobré
potkávat jiné Samuraje ducha, alespoň skrze film a četbu, ale nejlépe fyzicky. Zajišťují, abychom v zaváhání, v nejistotě nespadli zpět dolů. Jen je potřeba hlídat, aby nedošlo k fixaci - upnutí, tedy ztrátě osobní svobody, vlastního směru a rozměru. Tento princip dobře vystihl Bruce Lee:

„Nejedná se o organizaci nebo víru, nemůžete být členem, jde jen o souznění, buď to chápeš a nebo nechápeš, nic víc. Bruce Leeho kung fu, styl ne-styl, je pouze lodí, s jejíž pomocí se dostanete na druhou stranu řeky. I když vám loď  posloužila, nebudete ji tahat na zádech při své další cestě, prostě ji odložíte.“

V mém případě byli nejdůležitějšími krásnými podivíny horolezci vrhající se víkend co víkend, dovolenou co dovolenou do nebezpečí nejištěných skal a ledem vyleštěných hor.
 
         


     


         
     

Karabina 3. Tajný trénink

Život je hra s gravitací. Nahoru to jde těžko, dolů se padá lehce. Ať jsme kdekoli na světě, vždy se vrátíme na místo, k němuž jsme přitahováni. Gravitace funguje neustále, k jídlu, drogám, člověku, sportu, hudbě... V tantře se jí říká vasány, v sexuální magii inkubové či astrální propojení, v materialismu závislost a ve Spiritual Trekkingu gravitace.  Kdybychom dokázali měřit lidské emoce, dost možná by šlo vypočítat, jakou gravitační silou jsou k sobě přitahováni ti či oni milenci, a jak silně působí gravitace cigarety na toho či onoho kuřáka. Vzoreček Fg=m.g by pak pomohl zjistit, kolik sil si vyžádá přestat kouřit, či je-li gravitace mezi milenci dostatečně silná na úspěšné manželství atd.
Prozatím podobné výpočty nemáme, a tak jediná jistota k překonávání gravitace je osobní síla. V životě při osvobozování se z nechtěných či přežitých gravitací často platí lezecké:

Kde nepomůže síla, pomůže ještě větší síla.

A to nejen síla těla, ale hlavně hlavy a ducha. Naštěstí je jedno, jestli jste teď slabí nebo silní, protože existuje proces zvaný trénink.

 
         

 

Horolezec, který zdolal druhou nejvyšší horu světa K2 dvakrát, Jozef Rakoncaj, vystihuje podstatu mentálního tréninku takto:

„Jako kluk jsem byl na Prašné bráně a bál se vyjít na ochoz. Všechno je ale otázkou tréninku, i odbourávání strachu a nebo získání psychické odolnosti. Vezměte třeba takový bivak, ve kterém jste 12 hodin v poloze, která je nepřirozená. Je to otázka jakési auto-sugesce." (*1R)

O fyzickém tréninku se zmiňuje Masutatsu Oyama, zakladatel Kyokushinkai karate:

„Mistrovství v bojovém umění dosáhnete stejným způsobem, jakým zdoláváte skálu. Trénink nesmí být přerušen, nikdy, pořád dokola, den co den, nacvičujete techniky a jednoho dne zjistíte, že nepřekonatelný soupeř je slabý jako pírko.“

Karatista, jenž v koridě dlaní sekal býkům rohy, za což dostal přezdívku Boží pěst, nám teď vysvětlil něco, co slyšíme od malička: Vůle, trénink, píle...bla, bla, bla... ne proto, že by neměl pravdu, ale proto, že to moderní člověk nesnáší, či aspoň nezvládá.

Tajný trénink Spiritual Trekkingu vychází z jiného principu. Před čtrnácti lety, v mé guru éře, mi jedna studentka řekla:


„Jaroušku, neberte mi kouření, je to jediná věc, kterou doopravdy umím, praktikuji ji již třicet let.“

Třicet let dvacetkrát, čtyřicetkrát denně, po probuzení, před spaním, v práci, doma, v nemoci to je opravdu tvrdý trénink.

         
     

Trénujte skrze to, co vás baví, gravitace se pak stane vaším spojencem. To je jediná jistota, že váš trénink nedopadne jak novoroční předsevzetí, jako dieta vaší sousedky. Milujete tanec, trénujte skrze tanec. Milujete jídlo, trénujte skrze jídlo. Milujete sex, trénujte skrze sex, atd.

Stačí, když vybraný objekt tréninku pozvednete do vyšší úrovně, tedy sex na tantru, tanec na filozofii pohybu, jídlo na schopnost labužnictví... Když tedy bude v budoucnu řeč o sportu, karate či horolezectví ve spojení s tréninkem, dosaďte si za něj to, co máte rádi, to, co jste si teď vybrali:


   PRÁVĚ TEĎ MÁM RÁD A CHTĚL BYCH SE ROZVÍJET SKRZE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
         


Já si nejdříve vybral Tajný trénink skrze krásnou hru s gravitací. Horolezectví mě časem přivedlo k lezení, a to zase k boulderingu, a ten zase k trekkingu. Začalo to potulováním v malebném kraji u Paříže, chozením mezi divočáky, jeleny, lezením po kamenech, meditacemi a možná i skřítky.


Je nějaké východisko z dnešní přetechnizované společnosti?

Odpovídá Japonec Nanao Sasaki, jehož Gary Snyder prohlásil následníkem TAO básníků:

„To je snadné! (smích) Zapomeň na to. Odejdi do hor. Musíš si nasbírat dříví, musíš si uvařit, najít vodu... Zkusil jsi to někdy? Odejít do hor a žít tam? Musíš to zkusit, je to velká zkušenost. (*2) 

 


Nanao Sasaki pokračuje:


Navštěvovali mě mladí lidé a ptali se mě: Jak mám žít? Říkal jsem jim: Běž pěšky až na sever Japonska a zpět. Pak si promluvíme. A jdi bez peněz. To je dobrý způsob. Když máš tisíc dolarů v kapse, tak na ně pořád myslíš, ale když nemáš nic, tak můžeš vidět jasně. Já jsem procestoval hodně let pěšky bez peněz. (*2)

K lezení jsem do Tajného tréninku přibral cestování, tisíce, desetitisíce kilometrů, stopem z Indie do Evropy, do Jeruzaléma, do Káhiry, do Bangkoku, spával jsem venku, u lidí, v pyramidách, pod stolem na plese v Hotelu Hilton... Nešlo o peníze, ale o „full contact“; když jsem poprvé do Asie letěl letadlem, řekli mi známí: Tys ale změkl, zpohodlněl... Vůbec je nezajímalo, že jsem tam pak celé měsíce chodil po Himalájích pěšky.

Samozřejmým objektem Tajného tréninku pro mě bylo duchovno, později tantra, k níž jsem konvertoval, a focení... Trénink dávající sílu překonávat gravitaci nikdy nekončí, a tak jsem loni objevil další krásnou hru s gravitací, surfing, který pojímám jako Ocean Bouldering, jako posilovnu svých fyzických a psychických sil. Začal jsem rovnou v Pacifiku. Už třetí den mě vyprala pětimetrová vlna tak, že kdybych ho už neměl, mohl bych hned dostat potápěčský průkaz. Tak jako kdysi na českých pískovcích se zase krásně bojím, když se to po tajfunu na mě hrne; to víte kluci kolem v tom vyrůstali, ale já jsem ze země bez moře.

Ptáte se, co mají všechny tyto aktivity společného? Baví mě, a tudíž jsou pro mě ideální posilovnou pro Tajný trénink Spiritual Trekkingu, a také ve mě všechny tyto aktivity, tedy lezení, duchovno, tantra, cestování, focení, surfing, vyvolávají nádherné pocity strachu z pádu a živočišné touhy prostoupit z temné dělohy do světla světa. Možná je to kostrbatě řečeno, ale jde o pocit pohybu vpřed a výš, vlastně o fyzický pocit svobody. Zároveň jsou pro mě všechny mé posilovny Tajného tréninku médiem pro kontakt s pomíjivostí a smrtí.

I fotografie?

Ano, i fotografie. Pěkně to popsal kontroverzní fotograf Nobuyoshi Araki:

„Proměnit pohybující se v nepohybující se, je vlastně smrt. Fotografie je předurčena k propojením se sexem a smrtí. Černobílou fotku vnímám jako smrt a barevnou jako život, tedy sex."

 

.....

(*1R) J.Rakoncaj, první horolezec, který stanul na vrcholu K2 dvakrát říká pro (www.sportovci.cz/novinky/0/osobnosti-ceskeho-sportu-67-josef-rakoncaj/ )

(*2) (Nanao Sasaki v rozhovoru Jan Stejskala pro EkoList )

 Ukázka ze začátku 8.etapy knihy Spiritual Trekking
(Pokračování zde)

Přesun na 1. etapu knihy Spiritual Trekking zde >>>