Článek
 
Oživené kameny Jaroslav Dobeš

TYGR, HADI A DRAK

Jaroslav Dobeš

OŽIVENÉ KAMENY 13

Veliký Had spojil kovy a hodil je jako blesk na Zem. Tak vznikly skály a svaté kameny podle vúdú. Vzpomeňte si na propojení hada a kamene při pohledu na kamínky obklopené solí nebo bílým pískem uhrabaným do tvaru vody obtékající těchto pět či více (i méně) kamínků. Miniaturu zenové zahrady (japonsky KARESANSUI) zvládnete vyrobit za chvíli. Kameny jsou Jang a voda, zde nahrazená bílým pískem (nebo solí), je Jing. V jógové meditaci platí, že vlevo od páteře je řeka Jingu (Ida), zatímco vpravo proudí energie Jang (Pingala).
Tyto dvě řeky těla jsou spojeny s nosními dírkami. Dýcháme-li levou nosní dírkou, aktivujeme řeku Jingu, která ochlazuje tělo a mysl... Co dvě hodiny se má střídat silněji „funící“ nosní dírka (její energie pak v tuto dobu převažuje); která to je a která energie ve vás právě převažuje, můžete zjistit prudkým zafuněním na hřbet vaší ruky. Mezi koryty energií Jing a Jang je páteř, ale také dokonalá řeka energie (Sušumna). Dole v rozkroku nám má spát duchovní had (Kundalini energie) a jeho probuzením a vztyčením se skrz tuto střední řeku tak, aby had dosáhl skrz naše tělo a hlavu až na temeno, se má dosahovat nirvány. Dokonalého lidského stavu. Tady prostřední hadí stezka nemá být ani Jang ani Jing, je v harmonii. Obě nosní dírky dýchají stejnou silou.


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde zde >>
Landscape under the Turquoise Goddess - in Tibetan Cho oyu.
Krajina pod Tyrkysovou bohyni, tibetský Cho Oju

Vyrobíte-li si z malé krabičky, pěti kamínků a kila soli zenovou zahradu, nezapomeňte sůl uhrabat (třeba vidličkou) tak, aby její „vlnky“ připomínaly vodu kolem kamínků. Snahou je zachytit rovnováhu Jingu a Jangu. Sedíte nebo dřepíte nad svou harmonickou zenovou zahradou a dvacet minut ji bez hnutí pozorujte. Vaše tělo je v meditaci a zrak je harmonizován kameny a „vodou“ (solí). Pak se pět minut projděte nebo si zacvičte. No, a zase do meditačního posedu. Dvacet minut a pauza pět minut a naposledy dvacet minut v posedu. Zvládnete-li bez hrbení, bez hnutí a častého mrkání třikrát dvacet minut, je zřejmé, že had vaší energie spící v rozkroku, který se u běžných lidí probouzí jen během sexu, bude moci stoupat vaším tělem k hlavě. Zvládnete-li vytvoření dokonalé harmonické zenové zahrádky s rovnováhou Jingu a Jangu a dokážete-li tuto harmonii vnímat během meditačního sezení s koncentrací na tuto zenovou zahrádku, pak je zřejmé, že tento had energie bude stoupat vaším tělem tím správným, prostředním, řečištěm energie (Sušumna). Rovnováha Jing (ženský prvek) a Jang (mužský prvek) není prakticky možná; vždy převažuje jeden z prvků a svět žije díky jejich vzájemnému kolísání. Jak si Jing a Jang počínají v místě, kde máme postel? Který z nich převažuje v ulici, kterou chodíte každé ráno?


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Papuan street. Ulice na Papua.

Zatímco cílem akupunktury je porozumět tokům energie (čchi) v lidském těle, Feng Shui se zabývá porozuměním toků energie (čchi) v krajině, kterou má procházet energie někdy nazývaná „živoucím dechem“ (Šeng Čchi). Tato energie prochází krajinou tzv. „dračími proudy“ (též zvanými „dračí žíly“ neboli Lung – Mei). Tyto dračí proudy v zemi mohou mít na člověka blahodárný, ale také zhoubný vliv. Hodně záleží na tom, zda dračí žilou proudí energie Jang a nebo Jing. Negativní, škodlivé energie v dračích žilách bývaly spojovány s postavou Bílého Tygra a energie Jing. Jistě si pamatujete, že ve staré Číně Tygr a energie Jing byli spojováni s propojením na zlé duchy Gui (též Kuei), popisolovali jsme si to ve svatbách mrtvých mužů s mrtvolami žen. Umění vybrat dobré místo pro hrob se dá považovat za nauku, ze které se Feng Shui vyvinulo. (V pozdějších dobách se Tygr proměnil v pozitivní postavu). Pozitivní, blahodárné energie v dračích žilách byly spojojovány s postavou Draka a s energií Jang; ta je propojena s „dobrými duchy“ Shen, stejně tak byl Drak v Číně považován za dobrého tvora, narozdíl od západních pohádek. Drak je jediným zvířetem čínského horoskopu, které v přírodě nenajdeme; mnozí v tom vidí důkaz jeho někdejší existence. Ve Feng Shui zlé a dobré duchy nahrazuje blahodárná energie (Šeng Čchi) a škodlivá energie (Ša Čchi).
Feng Shui pracuje s pěti živly a pěti (případně čtyřmi) posvátnými zvířaty, u nichž je dobré si uvědomit tento vyšší princip Jingu a Jangu se dvěma zvířaty – Bílým Tygrem a Zeleným (někdy také Modrým) Drakem.
V pětiživlovém systému připadl Bílému Tygru Kov a západní strana. Nejenom ve starém Egyptě byl západ vnímán jako Říše mrtvých (západní břech Luxoru – Théb = Údolí mrtvých faraonů). Na západě měli svůj svět i mrtví staré Číny, a byla to strana Bílého Tygra. Právě toto se mělo stát základem pro pozdější vznik Čisté země buddhy Amitábhy: Kov, Bílý Tygr, západ jsou spojovány se zánikem. Připadlo jim roční období podzimu, ve kterém se příroda i Slunce ukládají ke spánku. Se smrtí a zánikem byl vždy spojován podzim, než tvrdší zima. Staří Římané oslavovali Saturnálie, zmrtvýchvstání světla. Slunce umřelo v době, kdy začíná naše kalendářní zima a narodilo se v den našich Vánoc. (Zima ve Feng Shui je vnímána jako početí života).
Zatímco Tygr – podzim je spojen se zánikem a energií Jing a „upírskými duchy“ Gui, pak Drak je bujením jara. Jeho směrem je východ, jeho prvkem je Dřevo, barvou zelená, prostě energie Jangu v plné polní. Tyto dvě protikladné energie Jangu a Jingu, Draka a Tygra, zrození a smrti, proudí časem (jaro – podzim), lidským tělem (tygří Kov je propojen s plícemi a dračí Dřevo zase s játry) i prostorem kolem nás a v zemi (jako materiál kov – dřevo, jako energie v dračích žílách atd).
Západ také hledá dobré a špatné zóny v krajině; nejzažitějším termínem tohoto „západního Feng Shui“ jsou geopatogenní zóny. Zrod této nauky lze datovat někam kolem roku 1926; tedy 40 let poté, co vzniklo slovo telepatie a téměř osmdesát let po zrodu moderního vyvolávání duchů zemřelých (energie Jing – Bílý Tygr –duchové Gui).


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Abbot Pra Acharn Phusit with Reincarnated Family
Member from the Past Life. Tygr a mnich.

Slovo zóna je jasné; jedná se o lokální záležitost. Geo je země a patogenní je choroboplodný (angl. pathogenic).  Tedy země způsobující nemoci, a nebo nemocná země. Narozdíl od Feng Shui dračích žil, kde se pracuje jak s dobrými (Drak – Jang), tak negativními (Tygr – Jing) energiemi, jsou západní geopatogenní zóny především bojem se škodlivými místy. I přes tuto odlišnost se i na západě začalo říkat  geopatogenním zónám „dračí žíly“ a v New Age explozi za hippie éry obě nauky pro mnohé splynuly v jednu.
Feng Shui se někdy na západě říká GEOMANCIE (též Geomantie, a anglicky Geomancy) a fengshuista je pak GEOMANT. Tím pádem se zcela minul povoláním. Jak už víme, je Geo země a druhá půle tohoto výrazu znamená „věštění“ (řecky manteia). Geomant by měl tedy věštit ze země. Geomancie je překlad arabského názvu (ILM AL-RAML) pro umění čtení v písku.
V době úpadku poslední dynastie čínských císařů, vinou Evropanů žijících v Číně a tlačících Čínu do pozice kolonie, vzniklo moderní Feng Shui, včetně jeho názvu. Evropané dost možná stáli u zrození této nové popnauky a dalí jí své pojmenování = Geomancie. (Podle některých to udělali křesťanští misionáři působící v Číně v XIX.století). Je pravda, že na Dálném východě tehdy už tisíc let existovala geomacie v podobě věštění osudu z krajiny kolem nás (např. korejský mnich Toson), ale pravá geomancie je více vúdú věštěním z hozeného prachu než čistým Feng Shui.  V africkém vúdú mají svou Mekku, svůj Vatikán. Svaté město, které je středem světa, první pevnina na Zemi. Toto město IFE (též ILE) leží v dnešní Nigerii (především vúdú směr národa Jorubú). Vykopávky ve svatém městě zatím našly jen nálezy z 9.století a mladší, ale jsou teorie mluvící o ovlivnění zdejší kultury starověkými Egypťany.
Už jsme si vyprávěli příběh tohoto svatého města, o křesťanovi, jemuž umírající otec řekne, aby se stal vúdú věštcem. Křesťan neposlechne a bůh věštců Ifa začal zabíjet lidi z jeho okolí, až ho přinutil stát se jeho věštcem.
Právě věštci boha Ifa ze svatého města Ife stáli za objevením jedné z nejstarších metod pravé Geomancie. Žádné graficky dokonalé tarotové karty, lesklé čínské mince I- Ťingu a nebo počítačový program na astrologii.  Vzal se prach s pískem a hlínou, prostě co jste nahmatali na povrchu země, a hodil se do vzduchu. Věštec sledoval, jak padá k zemi a z toho četl budoucnost. Někteří měli do toho prachu přidat myš, aby zastupovala vúdú boha Země a věštba z padající půdy tak mohla být úplnější. Myši a hadi v akci, to je vúdú.


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Tanečník na Dzema el-Fna, Djemaa el Fna Dancer


Veliký Had hodil kovový blesk na Zem; tak vznikly skály a kameny. Později tento Had políbí Duhu (zvanou též AIDA) a promění ji ve svou ženu, ve vúdú zastupovanou křiklavými barvami. Když hmota přijme většinu světelného záření na ní dopadajícího, uvidíme černou barvu, což milují komáři. Pokud se více než tři čtvrtiny světelného záření z povrchu hmoty odrazí zpět, vidíme bílou barvu; to proto nám v bílém není na slunci takové horko. V dnešním Beninu leží historické město Ouidah, je důležité i pro vúdú (národa Fonů především). Uvidíte-li zde na domě vyvěšenou bílou vlajku, budou v něm žít věřící hadího vúdú. Ve městě je hadí chrám. Komplex hliněných „chýší“, do něhož pustí cizince jen po zaplacení vstupného. Kruhová chýše uvnitř je zamknutá. Průvodce ji odemkne a vytáhne z ní jednu z mnoha krajt. Hadi vúdú zde mají i svůj každoroční festival (v lednu) a navíc je (prý) pravidelně vypouštějí, aby se odplazili do města za potravou. Místní jsou prý návštěvou chrámového hladovce u nich doma poctěni. No, nevím. Všeho s mírou. Stejně jako v Indii, tak i v afrických krajích s vúdú kulturou, se dokonce uštknutí člověka jedovatým hadem bralo jako požehnání. Dítě, které uštknutí hadem přežilo, se stalo vúdú věštcem nebo duchovním. Ve Váránasí hinduisté uštknuté hadem nespalovali na hranici, ale pohřbívali je přímo doprostřed řeky Gangy (podobně pohřbívají i svaté muže, bez ohledu na způsob jejich smrti).

I v afroamerickém vúdú hrál bůh Had (většinou zvaný Danbala) významnou roli; navíc přebral některé vlastnosti aztéckých bohů, proto nepřekvapí, že jeho uctívání vyžaduje hodně krve obětovaných zvířat. Svého času byl každý had zhmotněním samotného Velkého Hada a v oltářích vúdú byly skrýše pro hady, kteří v nich skutečně žili. Zatímco v oltáři žili hadi, na oltářním kameni (též Pe) blikotají svíčky a v jejich světle možná uvidíte hrníčky na „duše“. V těchto nádobách, též Gova, mohou být duše vúdú božstev a nebo zesnulých předků. Některé afroamerické vúdú směry věří, že duše po smrti přebývá u mrtvého těla ještě týden (též 9 dní).  Pokud se nestane obětí černé magie (např. zombie), pak se po těchto dnech uvolní od těla, ale ještě rok zůstává zde a oltářní hrníčky na duše jsou jejich bezpečným a duchovně nabíjejícím domovem. Poté se buď znovuvtělí a nebo čekají na vtělení v kamenech povalujících se venku v přírodě. Už jsme probírali proměnu kremačního popela v kámen (Diamant); teď vidíme oživení kamene duše zesnulého. Slavný popguru Vivekananda přišel kvůli duším v kamenech o Nirvánu. Sotva plnoletý Vivekananda po nečekané smrti otce nedokázal uživit matku a sourozence.  Měl britské vzdělání, štvalo ho matčino „Bůh se o nás postará“. „Jen zbabělci věří v Boha, protože se bojí historek o pekle.“ Vpálil jí do očí a ona ho vyhodila z domu; přestěhoval se ke svému novému guruovi, Rámakršnovi. Tam byl i jistý Kalu, který v řece „Ganze“ sbíral kameny a uctíval je jako bohy. Vívekananda z toho šílel, ale nedokázal spolužákovi v uctívání kamenů zabránit. Až jednou. Podařilo se mu jisté meditační cvičení a skrze něj pak vnuknul hlavě spolužáka svůj názor. Na dálku. Telepaticky. Jejich učitel Rámakršna vidí, jak Kalu odnáší pytel s tři sta kameny – bohy k řece. Hned poznal, kdo mu vnuknul nápad kameny vyhodit. „Jsi nebezpečný egoista a nezasloužíš si duchovní sílu, proto Nirvány dosáhneš až v okamžiku své smrti, ne dřív.“ Vyslovil učitel. Je –li legenda pravdivá, stala se roku 1885 (o rok dříve utekl Vivekananda z domu a o rok později zemřel Rámakršna na rakovinu). O osm let později začal své misionářské cesty po USA a o dalších osm let později ani ne jako čtyřicátník umírá. Šestnáct let čekání na Nirvánu kvůli tři sta oživeným kamenům.
O sto let později si charitativní pracovnice ze západu vyzdobila svůj pronajatý pokoj kameny z řeky; když to zjistili majitelé domu, hinduisté, spustili paniku. Seběhli se lidé a báli se prokletí z těchto živých kamenů. Musela je vyhodit a pokoj vysvětil místní kněz. Kameny z řeky tedy mohou být jak bohy (příběh Vívekanandy), tak démony (příběh charitativní pracovnice).


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Hindu puja. Pudža, hinduistický obřad.

Ve Feng Shui dračích žil jsou kameny spíše pozitivní jangovou dračí energií. Rámakršna bydlel v blízkosti velké řeky, která se každý rok rozlévá do záplav. Dnes je to staré poutní místo, ale v jeho době se jednalo o novostavbu. Slavný popguru zemřel na rakovinu zhruba do roka poté, co onemocněl. Asi půl roku před tím přišel do jeho malé studentské komunity na jejich poměry velmi vzdělaný intelektuál Vívekananda. Neupravoval nějak mistrovo bydlení? Nezlepšoval jej svými znalostmi moderních věcí? Někteří zastánci geopatogenních zón věří, že existuje jediný způsob, jak dostat rakovinu, a tím je pravidelný pobyt ve stejné geopatogenní zóně. Naše postel a školní či pracovní lavice jsou místa, na kterých trávíme nejvíce času.
Nepřestěhoval někdo Rámakršnovo lůžko?


Jak se hledají takové nebezpečné zóny?

 1. Tradičně – kyvadlem, proutkem atd.
 2. Moderně – přístroji, geologickými mapami atd.
 3. Magicky – třetím okem nebo vúdú geomancií.

Načrtnete si nákres pokoje, domu, krajiny, prostě studovaného prostoru, nejlépe na výkres A4 nebo A3, ale stačí i obyčejný papír. Nákres nemusí být krásný, přesný nebo podrobný, jen by měl dodržovat reálné tvary prostoru. Věc ulehčí, když  z mapy nebo dle kompasu zjistíte světové strany a zaznačíte je do nákresu (není to nutné). Víte jak? Na východ dáme Draka nebo zelenou nebo dřevo (třeba tužku), na západ dáme Tygra nebo bílou nebo kov (třeba propisku). Jang a Jing. V hinduismu se tradovalo, že pro příští reinkarnaci duše je lepší zemřít v době od našich Vánoc po letní slunovrat, tedy v době, kdy Slunce putuje k severu, což v Indii znamená ke svatým horám, v čele s Kailášem. Pokud jim šlo jen o to, dostat se do těchto hor, pak na Sibiři by bylo lepší umírat v době opačné, tedy během putování Slunce k jihu.
V každém případě směry sever-jih jsou více sluneční-nebeské, zatímco východ-západ jsou více lidské-pozemské.
Děláte-li astrologii, pak si můžete ke světovým stranám přidat i značky ASC – východ atd. Hledáte-li geopatogenní vlivy, tedy problémy, můžete začít sypat osud ze strany Tygra, hledáte-li dobré vlivy, pak ze strany Draka (rozhoduje to, co hledáte více).

 1. Projděte nákres siderickým kyvadlem (stačí prsten, náušnice na niti). Klasicky sledujte klid či neklid kyvadla a zakreslujte podezřelá místa.

 2. Rozhoďte jedním vrhem zelené kamínky nebo korálky po nákresu a snažte se mu porozumět jako věštec z Ife. Místa se „zelenou“ budou Jang dračí žíly spíše než ta prázdná.

 3. Rozhoďte bílý štěrk, písek nebo sůl po nákresu z tygří strany. Vyznačí vám podzemní vody atd.?

 4. Teď zkuste poznatky tří kroků propojit buď na nákres nebo jeho kopii zakreslením mapy prostoru z údajů získaných těmito třemi cvičeními.

 5. Hlavní místa, kde energie je nadstandartně dobrá nebo špatná, osázejte kameny (Jang) a bílým pískem (solí) uhrabaným do podoby tekoucí vody (Jing). Pak prostor ve 3x20ti-minutové meditaci sledujte, jako byste z něj chtěli mít dokonalou zenovou zahrádku.

 6. Načrtněte nový nákres prostoru, kte rý už obsahuje vaše řešení pro jeho Artantra® úpravu podle toho, co vám prozradilo pět prvních kroků.

 7. Připravte si čínský čaj (nejlépe zelenožlutý oolong) a nejlépe do misky z Nefritu. (Sáčkový z kelímku ale postačí). Upijte rozvážně šest doušků, pak zavřete oči a chrstněte zbývající čaj na tento finální nákres (ne na počítač nebo kolegu). Stopy čaje vám dají odpověď na otázku, jestli energie začaly proudit jinak. Nově. Lépe. Jedná se o výjimečnou, originální a velice účinnou nauku vyučovanou na fakultě Artantry® a asi by tedy ze mě nebyli nadšení, kdybych veřejně vyzradil víc, než mi vyzradit dovolili, takže zbytek je mezi řádky a na vašich schopnostech geomanta. Kterého? Geomanta vúdú věštce nebo geomanta fengshuisty? Vždyť říkám, že dál jsou odpovědi na vás.

  Z knihy Spiritual Trekking, která měla vyjít v edici Old Poetrie® na jaře 2009.


<< předcházející díl si můžete přečíst zdenásledující díl si můžete přečíst zde>>

<< zpět