Článek
 
Reinkarnace toulavé duše Jaroslav Dobeš

RETROGRÁDNÍ AURARELAX®

Jaroslav Dobeš

REINKARNACE TOULAVÉ DUŠE 5„To vůbec nevadí, že na minulé životy nevěříte, aspoň se nebudete bát uvíznutí někde uprostřed vánice středověkého Tibetu.“

„Cože, to se může stát? Když mi dcera dávala kupón na vaši konzultaci k narozeninám, ujistila mě o vaší profesionalitě a bezpečnosti celé „regresní terapie“.“

„No, teoreticky se může stát, že se z vnitřních výletů někdo nevrátí zpět, ale myslím, že se to ještě nikdy nikde nestalo.“

„Vidíte, další důkaz o neexistenci převtělování. I sebelepší auto se občas pokazí. Kdyby lidé v regresi opravdu navštěvovali svá minulá vtělení, občas by se něco pokazilo a z času na čas by cestovatel po minulosti nenalezl zpáteční cestu do svého současného těla. Vidíte, minulé životy nejsou.“


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Převtělování, Buddhist and Hinduist Circle of Life


„No, možná máte pravdu a minulé životy nejsou, ovšem naší regresi to vůbec nevadí, stejně jako by nevadila varianta existence minulých životů a klientova nevíra v ně. My především chceme cestovat vaší pamětí, fantazií, obrazy a pocity, které utvářejí váš osud. Většinu těchto vlivů okamžitě odkládáme do SKLADIŠTĚ ZAPOMNĚNÍ, buď protože se logice zdají nesmyslné a nebo na ně není čas, nejsou tak důležité jako odchod do práce nebo večeře. Jenomže právě svět seskládaný z těchto ARTEFAKTŮ VE SKLADIŠTI ZAPOMNĚNÍ nejvíce ovlivňuje náš osud, štěstí či smůlu. Vaše dcera si přála, abyste prošel regresní terapií, při níž by se zjistilo, proč neustále přitahujete ten samý druh nesprávných žen.“

„No o tom s vámi mluvit nebudu a musím říct, že se začínám nudit.“

„Tak dost řečí a pojďme na věc. K ochraně vaší osobnosti zopakuji tyto pravidla:

a) Prakticky není možné uvíznout v některém z minulých životů, možná protože neexistují nebo jsme jich nedosáhli nebo kvůli přirozeným mechanismům připoutávajících to, co se převtěluje k tomuto tělu, ale nejspíš nechtěné vystěhování do minulého života nenastává, protože regrese se přehrabuje ve vzpomínkách a dojmech, tedy nejedná se o cestu časem. Stejně tak vás vzpomínka na maturitní večírek nepřenese zpět v čase.

b) Trochu jiná situace je v možnosti nevrácení rozumu k normálu. U lidí jako vy, tedy nevěřící v minulé životy se nestává, ale kvůli pravidlům zopakuji, že je zde možnost pocitů, lehké závratě po skončení regrese, a tu je potřeba rozchodit, nejlépe procházkou na čerstvém vzduchu, než se vrátíte k činnostem, jako řízení auta. Regrese není určena lidem s psychiatrickými problémy a velmi labilním jedincům, zaprvé nemá nahrazovat lékařskou péči a zadruhé právě těmto lidem nejvíce hrozí, že se jejich rozum nevrátí k normálu, většinou skrze upnutí se k nějakým fantaziím, které se pak snaží proměnit v realitu nejdřív ve svých očích a pak v očích druhých. Takže patříte-li do této skupiny lidí, oznamte mi to a ukončíme sezení.“

„Cože, to jako jestli jsem cvok? No, jsem blázen do fotbalu, hlavně při fandění na tribuně nebo u televize.“


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Základy tibetského buddhismu v nové generaci


„Tak toto nevadí a my můžeme přejít k bodu c) Regresní terapii. Můžeme ji kdykoliv ukončit a také během ní můžete kdykoliv nahlas říct, co vám přijde na jazyk. Ať už je to, co právě prožíváte v regresi a nebo prosté oznámení, že se stále nic neděje. Pokud mohu doporučit zlaté pravidlo prvního sezení, snažte se nic neočekávat, nehledejte důkazy pro nebo proti, nehodnoťte, jen se odevzdejte pokynům a pocitům. Až hodina regrese skončí, pak bude na hodnocení času dost. Já zatáhnu závěsy, pokud se chcete napít nebo si odskočit na toaletu, udělejte to teď. Pustím vám hudbu, na začátek si můžete vybrat zda a) ženský hlas, b) mužský hlas, c) skupinu hlasů a nebo d) hudbu bez lidských hlasů.

„Mně je to jedno.“

„No a nakonec si zvolte polohu při regresi. V leže a nebo v křesle.“

„Jaký je v tom rozdíl?“

„No v leže vám budu jako světlo PRŮVODCE používat světlo barevných baterek, zatímco při pozici v sedě dám přednost tradiční svíčce.“

„Hm a.... no... jako. To je ujetý.“

„Hlavně v leže se můžete více odevzdat, ale častěji se pak během regrese usne, zatímco v sedě je větší sebekontrola. Pokud usínáte u televize nebo v kině, pak doporučuji křeslo.“

„Já neusnu, ani v práci, jdu si lehnout.“

„Dobrá, nechte otevřené oči a dýchejte tak, abyste cítil břicho.“ „Pokuste se vnímat hudbu. Jestli je příliš hlasitě, zatněte pravou pěst, jestli příliš potichu, zatněte pěst levé ruky. Je-li hudba akorát, sevřete obě dlaně.“
„Vnímejte sevřenou pěst. Cítíte teplo zatlých svalů. Konečky prstů, dlaně, zápěstí i předloktí, sevřené pěsti mají stejný pocit tepla a síly. Pokud ne, zkuste ho v představě dodat z místa, kde ho cítíte, tam kde se pocitu tepla a síly nedostává. Během regresní poutě zapomenutými artefakty, bude tento pocit, tato zaťatá pěst spínačem, který povede k okamžitému ukončení celé terapie. Kdykoli budete chtít regresi ukončit, sevřete pěst tak, jako ji máte teď. Měl jste sevřenou pěst, dlaň se pomalu otevírá do uvolněné polohy. Pocit tepla a síly sevřené pěsti spolu s krví teď může stoupat do paže, ramen, hrudi, břicha, stehen, kolen, lýtek, chodidel, zad a hlavy.“
„Teď se dívejte do tohoto zeleného světla této baterky. Mrkejte co nejméně a uvědomte si, zda pocit ze světla vyvolává spíše teplo anebo chlad. Zelené listí jarních stromů v případě tepla a zelený led smaragdu v případě chladu klesá hluboko do tvého nitra.“
„Tento list tepla nebo smaragd chladu leží v podobě stejného světla uvnitř tvé hlavy. Hledej ho teď ve své mysli. Buď ho nalezni v obrazové představě nebo v pocitu, zvuku či chuti s vůní. Je-li stále nenalezen, představ si ho v některé části své hlavy jako bod. Je-li v tvé hlavě list tepla, zavlň prsty levé ruky. Je-li v tvé hlavě led smaragdu, zavlň prsty ruky pravé. A ještě jednou zavlň prsty a uvědom si, jak led smaragdu z nitra tvé hlavy zavírá víčka. Přes zavřené oči stále vnímáš zelené světlo, ale to se více a více vzdaluje světlu uvnitř tvé hlavy, světlu kolem zeleného smaragdu.“
„A teď se z tohoto bodu smaragdu v hlavě vydáme skrze krk do břicha, abychom zde nalezli jeho protipól.“ (Změna baterky, svítíme na zavřená víčka červenou).
„Hledáme místo v břiše a podbřišku, které odpovídá na pocity zeleného bodu v hlavě. Jedná se o bod zapadajícího slunce uvnitř našeho břicha. Právě zde často prožíváme
vzrušení ze silných okamžiků života.“ (Pokud by klient měl v hlavě teplý bod zeleného listu, použili bychom žluté světlo baterky a hledali bychom vycházející slunce, vše ostatní je stejné. U skupinových terapií je dobré rozdělit klienty po vlnění prstů jedné z ruk na ty se smaragdem v hlavně a ty z listem v hlavě a začít znova, vždy jen s jednou skupinou. Důvodem je společné osvětlení (barva) místnosti, druhá skupina může dělat doprovod lidem v regresi, pak se prostřídají).
„Nebraň se vnitřním pocitům a přesuň celou plnou pozornost až na konec světa a času k zapadajícímu slunci, v právě objevené části tvého břicha. Je to návrat domů, je to znovunalezení sebe sama v době, kdy jsi byl malý chlapec.“ (U vycházejícího slunce by konec světa a času nahradil počátek).
„Vše ostatní se vytrácí, zůstává pouze onen hluboký pocit znovu nalezení podstaty existence.“ (Baterka zhasíná).Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Animal Reincarnation, Převtělování zvířat„Jsme hluboko uvnitř a kolem nás jako padající hvězdy.“ (Ty lze nahradit čímkoli, co létá např. oblaka, chmýří pampelišek, ptáci, atd.) „Neustále prolétají obrazy, zvuky, vůně a pocity. Jsou jakoby pod námi a neustále se mění. Zkuste jednu z těchto hvězd zachytit. Co vidíte? Neanalyzujte to, jen popište, co jste viděl?“

„Nic jsem neviděl.“

„Povídali jsme si o vašich bývalých partnerkách, zkuste najít pocit z té, na které vám v životě záleželo nejvíce v hvězdách padajících pod bodem zapadajícího slunce, hluboko uvnitř vašeho břicha.“
„Cítíte, vidíte nebo slyšíte její přítomnost? Pokud ne, vybavte si v břiše obraz vašeho nejšťastnějšího okamžiku s touto ženou.“
„Tak a teď tento pocit modré světlo přenese do vašeho dětství.“ (Modrá baterka decentně svítí na víčka).
„Náhodným přeskakováním vzpomínkami zkusíme najít ženu, která ve vás v dětství vyvolávala podobné pocity, jež znáte z nejšťastnějších okamžiků prožitých s nejdůležitější partnerkou.“

„Mám ji. Babička.“ (Pokud by neměl, pomohli bychom typy jako spolužačky, sestřenice, chůva, paní, co mu pomohla, když se ztratil ve městě, učitelka, atd.)


Foto Jaroslav Dobeš ● ke stažení zde >>
Funeral of Mother-in-law. Soul of a sacrificed bull will
escort her to Pleiades Stars. Duši zesnulé doprovodí
obětovaný býk až na Plejády.


„Dobře, vrátíme se zpět do břicha k zapadajícímu slunci a budeme hledat jen ty padající hvězdy pod námi, ve kterých se objeví vzpomínka na tuto babičku.“ (Modré světlo se vypíná).
„Možná ji uvidíme v nějaké situaci jako na fotografii nebo uslyšíme její hlas. Po celou tu dobu se držíme onoho pocitu.“
„Vidíš něco?“

„Oběd. Zmatek. Psa. Pláču. Přijel jsem na prázdniny. Nebyla tam. Jen smutný pes. Leží v nemocnici a slibuje nedělní koláč. Umřela. Lhala. Bolest. Vztek. Zmatek. Smutek. Nenávist. Opuštěnost po zradě.“

„Vyber si ten nejsilnější pocit, jen jeden.“

„Chaos.“

„Opusť bezpečí bodu zapadajícího slunce a obejmi padající hvězdu s pocitem chaosu, poletíme na ní hlouběji, daleko do doby, kdy byla babička dítětem.“
„Pokud něco uvidíš, nezastavuj se u toho, jen řekni, co to je. Celý let se budeme otáčet na naší vzdalující se hvězdě jako bychom se ocitli ve vodním víru a při tomto otáčení uvidíme, uslyšíme, pocítíme mnoho scén, jen si je uvědom a nezastavuj se.“ (Zde-babička bychom mohli nalézt nějaké stigma rodinné karmy, ale hlavní je proniknout před narození klienta)... „Tvá babička je holčička a co jste v té samé době dělal vy. Chyťte se první odpovědi. Teď hned odpovězte, co vás napadlo. Nepřemýšlejte o tom...“
„Hvězda, na níž jsme letěli, zmizela. Jsme v novém, vašem tajemném světě. Porozhlédněte se kolem. Vidíte tváře? Výzdobu? Krajinu? Události?...“ Dál už je to podobné lekci 2, jen nálada a rytmus zůstává v naznačené podobě. Postupný návrat, použijte světla nejdříve podbřiškové a pak hlavové (modrá se při návratu většinou nepoužívá), tak jak na začátku. Urychlený návrat pracuje jen se sevřením pěsti a naším hlasem. Nenadálý zvuk (např.klepání) zvenčí proměňte v součást regrese. Případně zhlaste hudbu nebo masážním způsobem zacpěte uši.


Z knihy Spiritual Trekking, která měla vyjít v edici Old Poetrie® na jaře 2009.


<< předcházející díl si můžete přečíst zde


následující díl si můžete přečíst zde >>
<< zpět