Poetrie - Článek
Článek
 

Černá Luna – odvrácená tvář ženství

Mgr. Sára E. Eichlerová    Astromóda®

Téma Černé Luny (Lilith) je obestřeno rouškou tajemství, lechtivých představ a tušení nebezpečných hlubin našeho podvědomí… Jak se na její postavení v horoskopu dívat? O Luně víme své, pojí se s ní hesla jako žena, matka, domov, vnitřní dítě, nitro, emoce, intuice… Černá barva se hojně spojovala se smutkem, skrýváním a něčím nekalým… Takže Černá Luna byla předně chápána jako něco negativního v nás, co všechna ta něžná citlivá slova halí do temného stínu. Postupem času se ale názor na černou barvu měnil, až se stala barvou elegance a vkusu, která v šatníku žádné ženy jednoduše nesmí chybět. A také na Lilith se už nemusíme dívat skrz prsty… Dejme ale nejprve slovo Lilith samotné, neboť její příběh mnohé napoví…

Stará hebrejská legenda praví, že když Bůh stvořil Ráj, všechny tvory stvořil v páru, aby se mohli rozmnožovat. Jen člověka stvořil jediného… Adam se v Ráji nudil a při pomyšlení, že i ten nejmenší brouček má svoji družku, bylo mu smutno. Když to Bůh viděl, dal mu Lilith, aby ho poslouchala a on ji následoval… Zatímco Adam byl stvořen ze země, Lilith Bůh stvořil z ohně… Měla jiskrné oči a vlasy jí zářily jako plamen, byla nejkrásnějším stvořením v Ráji a Adama její krása oslňovala…
Chtěl se s ní milovat, ale Lilith každý jeho dotek tížil, jako když do ohně hodíte hroudu hlíny, a tak se snažila Adamovi uniknout. Byla však taky marnivá a potřebovala, aby někdo její krásu obdivoval. Proto vždy za Adamem znovu přišla a dávala mu plané naděje. On ve své zaslepenosti jí stále nosil dary a opěvoval její krásu, a i když ho každou noc znovu a znovu opouštěla, nedokázal se na ni zlobit… Až jednou Lilith napadlo, že by své vlasy mohla ozdobit drahokamy z opačného konce Ráje… Adam pro ně běžel, ale když se po několika dnech vrátil zpět, vytoužené odměny se opět nedočkal… Pln žalu z nenaplněné touhy šel si k Bohu stěžovat… Bůh s Lilith promlouval, ale nepomohlo to. Jednoho dne Adam zjistil, že Lilith z Ráje odešla na zem. A tam ji našel v objetí Ďábla, plamen v plameni.
Pak teprve dal Bůh Adamovi Evu, ve spánku mu vyňal žebro… Eva se k němu pokorně tulila, jako by žebro chtěla vrátit zpět, ale i v jejím obětí Adama stále spalovala nenaplněná touha po ohnivé Lilith… (V horoskopu muže Lilith znamená jeho špatnou zkušenost se ženami, ve které oblasti byl např. ženou ponížen…)
Znám ještě odvážnější variantu tohoto příběhu, ve které Lilith svou povinnost plnila. Byla stvořena ze země jako Adam, byli si tedy rovni. Ale ne ve všem, při milování byl Adam vždycky nahoře. Lilith se dožadovala své rovnoprávnosti, nelíbilo se jí být vždy pod Adamem a přála si být nahoře… On ve své pýše a možná strachu, že jej ovládne, jí to nedovolil, a tak mu Lilith utekla…

Oba příběhy však spojuje stejná pointa… nenaplněná niterná touha po něčem, čeho nelze dosáhnout… Lilith opustila Ráj, protože Adam ji odepřel rozkoš, po které toužila a stejně tak všechny poklady Ráje nemohly utišit Adamovu touhu po Lilith, dokonce ani poslušná Eva, které chyběla ta pravá Jiskra…

A právě tuto nenaplněnou a nenaplnitelnou touhu značí Černá Luna v našem horoskopu… Často se jí říká bod posledního hříchu (z minulých inkarnací). V domě, ve kterém ji máme, jsme naposledy chybovali a jako trest právě v oblasti, která tomuto domu náleží budeme vždy pociťovat neschopnost úplného naplnění… např. Když máte Lilith ve 2. domě (který kromě sebehodnocení a hodnot ukazuje naše finance), i když budete mít miliony, budete mít nevysvětlitelný pocit , že to nestačí, že v tom není dostatečná jistota atp. Záleží samozřejmě i na znamení, které napoví, jak se Lilith bude projevovat…

Z obou příběhů také jasně vyplívá, že Lilith souvisí s pudovou sexualitou a touhami, které si sami bojíme přiznat. Čím víc ale svou Černou Lunu opomíjíme a děláme jako by neexistovala, tím víc její moc sílí. Je to stejně nesmyslné jako popírat svůj vlastní stín, který se s každou přibývající hodinou prodlužuje, až nás nakonec přeroste. Neškodným příkladem takové potlačované touhy může být chuť na čokoládu, máte na ni chuť a čím víc si ji odpíráte, tím vaše chuť sílí, až se jednou neovládnete a pěkně se jí přejíte… Že se Vám to už někdy stalo? Ani se nedivím : ) Pozitivním zpracováním černé Luny pak může být uvědomění si chuti na čokoládu, střídmé dávkování a pozitivní využití její energie prostřednictvím nějaké aktivity… Jednoduše a prostě: Mám chuť na čokoládu, vím, že celá tabulka je trochu moc, dám si půl a konečně se pustím do jarního úklidu : )

A co Vaše Lilith, co ve Vás vyvolává? Zkuste se nad tím v klidu zamyslet, připomínám zlaté pravidlo: „Dům je oblast, ve které se Lilith jako nenaplnitelná touha projevuje a znamení je způsob jejího projevu…“ Příště si o ní povíme už konkrétněji a odhalíme díky ní i náš skrytý potenciál,protože ani Černá Luna není jenom Černá…

Pro tento článek jsi už hlasoval dříve takto : Jsem v extázi

Pokud chceš opravit tvoje hodnocení, znovu hlasuj.

Jsem v extázi Vzrůšo Skvělé Zajímavé Nuda
Vaše TOP 10

<< zpět